newbutton32

Laatste Update


09 Maart 2017

DE BLOEDVERWANT- LOSSER

Adelaar Site1

GWU logo

Adelaar Site mir


home


 

 

We richten ons sinds1973 met name op het vertalen en uitgeven van de op de Bijbel gefundeerde publicaties en toespraken van de in het midden van de vorige eeuw wereldwijd opgetreden evangelist en profeet
William M. Branham.


Diens profetische bediening, uitermate van Godswege betuigd met vele tekenen en wonderen, wordt over het algemeen beschouwd als de speerpunt van de grote genezingsopwekking in die dagen.


De Bijbel wijst op het belang van profeten: "Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten."
(Amos 3: 7)


“Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.” (Openb. 3: 22)

 

 

Adelaar Site1

[Home] [Welkom] [Updates] [Index] [Brochures] [Contact] [Links]
 

Adelaar Site mir