newbutton32

Laatste Update


09 Maart 2017

DE BLOEDVERWANT- LOSSER

Adelaar Site1

GWU logo

Adelaar Site mir


indexDe onderstreepte predikingen zijn te downloaden door te klikken op de titel.
Nadere uitleg en tekenverklaring
 


1950 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65
 

Datum
code

                               T i t e l

CD
 nr.

©

Duur

 Plaats

1950

 50-0100


   ZIEKTEN EN LIJDEN
 

CD1

©1990

1:21

 Louisville Ky

                                                          1952                                         Top ^

 52-0224A


   GELOVEN IN GOD - 1
                                                       

CD1

©1993

1:19

 Jeffersonville Ind

 52-0224B


   GELOVEN IN GOD - 2
   Of: ‘Het uitwerpen van duivelen’
 

CD1
7
 

©1989

0:46

 Jeffersonville Ind

1953

 53-0608


   DEMONOLOGIE  Deel - 1
   (De lichamelijke uitwerking)
 

CD1

©1980

1:06

 Connersville Ind

 53-0609


   DEMONOLOGIE  Deel - 2
   (De geestelijke uitwerking)
 

CD1

©1980

2:02

 Connersville Ind

 53-1203


   OPWEKKING VAN EEN DODE JONGEN
  

CD1
Globale Inh. icoon

©2001

2:19

West Palmbeach Fl

                                                         1954                                        Top ^ 

 54-0301


   DE ENGEL DES VERBONDS
 

CD1
Globale Inh. icoon

©2003

1:48

 Phoenix  Az

 54-1231


   IMMERDUREND LEVEN en hoe het te
    ontvangen

CD1

©1991

1:40

 Jeffersonville Ind

1955

 55-0117


   HOE DE ENGEL TOT MIJ KWAM
   en zijn opdracht
 

CD1

©1982

2:04

 Chicago Illinois

 55-0123A


   HET NADEREN TOT GOD
 

CD1
Globale Inh. icoon

©1998

1:49

 Chicago IIlinois

 55-0625


   TOON ONS DE VADER
 

CD1
  7

Globale Inh. icoon

©1999

1:38

 Zurich - Zwitserland

 55-0724


   MISLEIDENDE GEESTEN
 

CD1

©1983

2:08

 Jeffersonville Ind

 55-1007


   DE MACHT DER BESLISSING
   Of: Ga Voorwaarts!
 

CD1
7
 

©1979

1:56

 Chicago lllinois

                                                1956                                          Top ^

 56-0101


   DE BINNENSTE VOORHANG
  Of: ‘Waarom mensen zo heen en weer
          geslingerd worden’

CD1

©1979

2:47

 Jeffersonville Ind

 56-0129


   HET BOVENNATUURLIJKE
   Of: ‘Een geestelijke atmosfeer’

CD1

©1993

1:48

 Owensboro Ky

 56-0408


   WAT IS EEN VISIOEN?
   Of: ‘Visioenen en Profetie’

CD1

©1979

1:30

 Owensboro Ky

 56-0513


   LEREND OVER MOZES
   (Moederdag prediking)

CD1

©1989

2:27

 Jeffersonville Ind.

 56-0726


   ALS LIEFDE ZICH OP IETS RICHT
   Of: ‘Liefde’ (Ontbrekend slot toegevoegd)

CD2

©1979

3:28

 Shreveport La.

 56-0805


   HET LAM EN DE DUIF
   Of: ‘De Gemeente en haar toestand’

CD2

©1979

2:33

Jeffersonville Ind.

 56-1125M


   EEN TWEEDE-HANDS MANTEL
 

CD2
Globale Inh. icoon

©1995

1:22

 Jeffersonville Ind.

                                               1957                                              Top ^

 57-0414


   KORINTHIERS, BOEK VAN  CORRECTIE
 

CD2

©1991

1:33

 Jeffersonville Ind.

 57-0421M


   DE GROTE EN MACHTIGE
   OVERWINNAAR

 

CD2

©1988

1:08

 Jeffersonville Ind.

 

 57-0821

    HEBREE╦N SERIE - 1
   HEBREEEN - HOOFDSTUK 1
 

CD2

©1979

1:42

 Jeffersonville Ind.

 57-0825M

    HEBREE╦N SERIE - 2
   HEBREEEN - HOOFDSTUK 2A
 

CD2

©1979

0:54

 Jeffersonville Ind.

 57-0825E

    HEBREE╦N SERIE - 3
   HEBREEEN - HOOFDSTUK 2B
 

CD2

©1980

1:08

 Jeffersonville Ind.

 57-0828

    HEBREE╦N SERIE - 4
   HEBREEEN - HOOFDSTUK 2C
 

CD2

©1980

0:50

 Jeffersonville Ind.

 57-0901M

    HEBREE╦N SERIE - 5
   HEBREEEN - HOOFDSTUK 3
 

CD2

©1980

1:43

 Jeffersonville Ind.

 57-0901E

    HEBREE╦N SERIE - 6
   HEBREEEN - HOOFDSTUK 4
 

CD2

©1980

2:16

 Jeffersonville Ind.

 57-0908M

    HEBREE╦N SERIE - 7
   HEBREEEN - HOOFDSTUK 5 & 6
 

CD2

©1980

1:52

 Jeffersonville Ind.

 57-0908E

    HEBREE╦N SERIE - 8
   HEBREEEN - HOOFDSTUK 6
 

CD2

©1980

2:17

 Jeffersonville Ind.

 57-0915M

    HEBREE╦N SERIE - 9
   HEBREEEN - HOOFDSTUK 6 & 7
 

CD2

©1981

1:54

 Jeffersonville Ind.

 57-0915E

    HEBREE╦N SERIE - 10
   HEBREEEN - HOOFDSTUK 7A
 

CD2

©1981

2:22

Jeffersonville Ind.

 57-0922

    HEBREE╦N SERIE - 11
   HEBREEEN - HOOFDSTUK 7B
   & Gemeente-orde

CD2

©1981

1:53

 Jeffersonville Ind.

 57-0925

    HEBREE╦N SERIE - 12
  HEBREEEN VRAGEN & ANTWOORDEN 1
 

CD2

©1984

2:30

 Jeffersonville Ind.

 57-1002

    HEBREE╦N SERIE - 13
  HEBREEEN VRAGEN & ANTWOORDEN 2
 

CD2

©1985

2:10

 Jeffersonville Ind.

 57-1006

    HEBREE╦N SERIE - 14
  HEBREEEN VRAGEN & ANTWOORDEN 3

CD3

©1986

2:46

 Jeffersonville Ind.

                                                  1958                                        Top ^

 58-0108


   HET TEKEN AAN DE WAND
 

CD7
7 

©1979

1:31

 Chicago Ill.

 58-0109


   DE ERUIT GEROEPENEN
  Of: ‘Gaat de gemeente
          door de Grote Verdrukking?’

CD7
7 

©1979

 1:24

 Chicago Ill.

 58-0128


   TORENS VAN BABEL
  Of: ‘Eenheid door Eendracht’

CD7
7 

©1997

 2:00

 Waterloo Iowa

 
 58-0208
 

   DE KONINGIN VAN SCHEBA

CD7
7 

©1979

 1:25

South Bend Ind.

 58-0326


   VERENIGD ONDER EEN HOOFD
 

CD7
7 

©1979

 1:35

Middletown Oh

 58-0928M


   DE NAAM VAN JEZUS
  Of: ‘De Doop van de Heilige Geest.’

CD7

©1988

 2:42

Jeffersonville Ind.

 58-0928E


   HET ZAAD VAN DE SLANG
 

CD8

©1980

 2:00

Jeffersonville Ind.

 58-1012


   HET PLOTSELINGE VERBORGEN
   WEGGAAN VAN DE GEMEENTE

CD8 Globale Inh. icoon

©1999

 1:41

Jeffersonville Ind.

 58-1004


   GELOOF IS ONZE OVERWINNING
 

CD8
7 

©1984

 2:05

Jeffersonville Ind.

 58-1005M


   H00R ZIJN STEM
 

CD8 Globale Inh. icoon

©1997

 2:24

Jeffersonville Ind.

 58-1005E

 
   DOOR GOD GEROEPEN ZIJN
  Of: ‘Door God geroepen man’.

CD8
7 

©1979

 1:35

Jeffersonville Ind.

                                                 1959                                      Top ^

 59-0125


  WEES ZEKER VAN GOD
 

CD9

©1979

 1:27

 Jeffersonville Ind.v

 59-0301M

 
  ENG IS DE POORT
 

CD9
7
 

©1987

 2:15

 Jeffersonville Ind.

 59-0329E

 
  HET TEKEN VAN DE MESSIAS
  Of: ‘U krijgt wat u verwacht’

 CD9
Globale Inh. icoon

©1995

 1:12

 Jeffersonville Ind.

 59-0419A


  MIJN LEVENSGESCHIEDENIS   
 

CD9

©1985

 2:33

 Los Angeles Cal.

 59-0812

 
  HET LICHAAM DES HEREN
  ONDERSCHEIDEN

CD9

©1979

 1:28

 Chatauqua Oh.

 59-1108

 
  DE POORTEN VAN DE VIJAND
  BEZITTEND

CD9
7 

©1984

 1:47

 Jeffersonville Ind.

 59-1115

 
  MIJN NIEUWE BEDIENING
 

CD9
 

©2004

 2:36

 Jeffersonville Ind.

 59-1216

  DE HEILIGE GEEST - 1
 
WAT IS DE HEILIGE GEEST
 

CD9

©1979

 1:44

 Jeffersonville Ind.

 59-1217

  DE HEILIGE GEEST - 2
 
WAARVOOR WERD DE HEILIGE GEEST
  GEGEVEN

CD9

©1979

 2:32

 Jeffersonville Ind.

 59-1219

  DE HEILIGE GEEST - 3
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER
  DE HEILIGE GEEST

CD9

©1979

 3:26

 Jeffersonville Ind.

 59-1220E

  DE HEILIGE GEEST - 4
 
VEREENZELVIGD MET CHRISTUS  (Of:
  Verzegeld door Zijn Heilige Geest’)

CD9
7 

©1979

 1:42

 Jeffersonville Ind.

 59-1227E

 
  EEN SUPER ZINTUIG
 

CD9

©1990

 1:42

 Jeffersonville Ind.

                                                 1960                                      Top ^

 60-0221

   HOREND - HERKENNEND - EN HANDE-
   LEND OP HET WOORD VAN GOD

 

 7

©1984

 2:34

 Jeffersonville Ind.

 60-0304

  
   DORSTEN NAAR LEVEN
 

 

©2005

2:05

 Phoenix  Az.

 60-0308


   ONDERSCHEIDING VAN GEESTEN
 

 Globale Inh. icoon

©1979

 1:30

 Phoenix  Az.

 60-0403

  
   GODS ADELAARS
 

 7

©1979

2:26

 Tulsa Ok,

 60-0515M


   DE VERWORPEN KONING
 

 

©1979

2:45

 Jeffersonville Ind.

 60-0515E

   HET ZOONSCHAP - 1
  ‘EFEZE’, Parallel van ‘JOZUA’
 

 

©2000

1:55

 Jeffersonville Ind.

 60-0518

   HET ZOONSCHAP - 2
   GEMANIFESTEERDE ZONEN GODS
 

 

©1979

2:21

 Jeffersonville Ind.

 60-0522M

   HET ZOONSCHAP - 3
   POSITIE IN CHRISTUS (Of:
   De aanneming tot zonen)

 

©1979

2:10

 Jeffersonville Ind.

 60-0522E

   HET ZOONSCHAP - 4
   ADOPTIE (Of:  Het voorbestemd
   geheimenis van Zijn wil)

 

©1979

2:19

 Jeffersonville Ind.

 60-0807


   DEBAT OVER TONGENTAAL
 

 

©1980

0:50

 Yakima Wash.

 60-0911M


   ZOALS IK WAS MET MOZES,
   ZO ZAL IK MET U ZIJN

 

 

©1987

2:38

 Jeffersonville Ind.

 60-0911E


  VIJF GEMEENTE KENMERKEN
  (Vijf vaste kenmerken v.d. ware
  Gemeente v.d. levende God)

 

©1979

2:18

 Jeffersonville Ind.

 60-0925


   DIE DAG OP GOLGOTHA
 

 

©1987

1:29

 Jeffersonville Ind.

 60-1002


   DE BLOEDVERWANT-LOSSER
 

 

©1982

2:20

 Jeffersonville Ind.

 60-1204M

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 1
   OPENBARING HOOFDSTUK 1
 

CD3

©1979

3:09

 Jeffersonville Ind.

 60-1204E

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 2
   HET PATMOS VISIOEN
 

CD3

©1979

3:25

 Jeffersonville Ind.

 60-1205

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 3
   HET EFEZE TIJDPERK
 

CD3

©1979

2:51

 Jeffersonville Ind.

 60-1206

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 4
   HET SMYRNA TIJDPERK
 

CD3

©1979

2:08

 Jeffersonville Ind.

 60-1207

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 5
   HET PERGAMUM TIJDPERK
 

CD3

©1979

2:57

 Jeffersonville Ind.

 60-1208

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 6
   HET THYATIRA TIJDPERK
 

CD3

©1979

2:08

 Jeffersonville Ind.

 60-1209

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 7
   HET SARDIS TIJDPERK
 

CD3

©1979

2:32

 Jeffersonville Ind.

 60-1210

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 8
   HET FILADELFIA TIJDPERK
 

CD3

©1979

2:49

 Jeffersonville Ind.

 60-1211M

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 9
   DE TIEN MAAGDEN EN DE 144.000
 

CD3

©1979

3:57

 Jeffersonville Ind.

 60-1211E

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 10
   HET LAODICEA TIJDPERK
 

CD4

©1979

3:21

 Jeffersonville Ind.

 60-1218

 
   HET ONZEKERE GELUID
 

 

©1986

3:44

 Jeffersonville Ind.

 60-1231

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 11
   OPENBARING HOOFDSTUK 4 - deel 1
 

CD4

©1979

1:56

 Jeffersonville Ind.

                                                1961                                       Top ^

 61-0101

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 12
   OPENBARING HOOFDSTUK 4 - deel 2
   (De 24 oudsten)

CD4

©1979

3:33

 Jeffersonville Ind.

 61-0108

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 13
   OPENBARING HOOFDSTUK 4 - deel 3
   (De Troon van Genade en Oordeel)

CD4
7 

©1979

4:03

 Jeffersonville Ind.

 61-0215

 
   GIJ ZOON VAN DAVID HEB
   MEDELIJDEN MET MIJ
   (of: BLINDE BARTIMEUS
)
 

 

©1979

1:48

 Long Beach Ca.

 61-0216


   HET ZEGEL GODS
 

 

©1979

2:23

 Long Beach Ca.

 61-0217

 
   HET MERKTEKEN VAN HET BEEST
 

 

©1979

2:18

 Long Beach Ca.

 61-0319


   IZEBEL RELIGIE
 

 

©1985

2:07

 Middletown Oh.

 61-0425B


   UITLEGGING VAN DE GODHEID
 

 

©1979

2:48

 Chicago Ill.

 61-0428


   IN DE GEEST GAAN
 

 

©1979

2:33

 Chicago Ill.

 61-0611

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 14
   OPENBARING HOOFDSTUK 5 - deel 1
   (De Geslagen Slang -
    Of: Wie is William Branham?)

CD4

©1979

2:04

 Jeffersonville Ind.

 61-0618

    DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS - 15
   OPENBARING HOOFDSTUK 5 - deel 2
 

CD4

©1979

2:31

 Jeffersonville Ind.

 61-0730M

    DANI╦LS 70 WEKEN - 1
   GABRI╦LS ONDERRICHT AAN DANI╦L
 

CD4

©1979

2:35

 Jeffersonville Ind.

 61-0730E

    DANI╦LS 70 WEKEN - 2
   HET 6-VOUDIG DOEL
   VAN GABRI╦LS BEZOEK

 

CD4

©1979

2:47

 Jeffersonville Ind.

 61-0806

    DANI╦LS 70 WEKEN - 3
    DE 70 JAARWEKEN
 

CD4

©1979

3:11

 Jeffersonville Ind.


 61-0903
 

 
   GODS AANPLAKBORD 
  (Laat zo uw licht schijnen)

 

©1996

1:34

 Jeffersonville Ind.

 61-1001E

  
   DE TROOSTER
 

 

©1984

1:50

 Jeffersonville Ind.


 
61-1015E
 

   RESPECT                    

Globale Inh. icoon

©1996

2:22

 Jeffersonville Ind.

 61-1119


  IN ZWAKHEID IS KRACHT
 

 

©1979

3:26

 Jeffersonville Ind.

 61-1217


  CHRISTENDOM contra AFGODERIJ
 

 

©1990

2:54

 Jeffersonville Ind.

 61-1224

  K E R S T B O O D S C H A P 
  
HEREN, WIJ ZOUDEN JEZUS
  WILLEN ZIEN

Globale Inh. icoon

©1996

2:43

 Jeffersonville Ind.

 61-1231M

 
   GIJ MOET WEDEROM GEBOREN
   WORDEN

 

 

©1979

2:49

 Jeffersonville Ind.

1962

  62-0204

 
   HET AVONDMAAL
 

 

©1981

1:45

 Jeffersonville Ind.

  62-0211

 
   EENHEID MET GOD
 

 

©1979

2:54

 Jeffersonville Ind.

  62-0311


   DE GROOTSTE STRIJD OOIT
   GESTREDEN

 

 

©1979

3:20

 Jeffersonville Ind.

  62-0318M


    HET GESPROKEN WOORD IS HET
   OORSPRONKELIJKE ZAAD - Deel 1

 

 

©1979

3:14

 Jeffersonville Ind.

  62-0318E


    HET GESPROKEN WOORD IS HET
   OORSPRONKELIJKE ZAAD - Deel 2

 

 

©1983

3:50

 Jeffersonville Ind.

  62-0401


    VERSTAND contra GELOOF
 

 

©1979

4:38

 Jeffersonville Ind.

  62-0422


    HET HERSTEL VAN DE BRUID-BOOM
 

 

©1979

5:17

 Jeffersonville Ind.

  62-0506


    ALLE DINGEN BEZITTEND
 

 

©1979

1:48

 Jeffersonville Ind.

  62-0513M


   DE WEG VAN EEN WAAR PROFEET
 

 

©1979

2:48

 Jeffersonville Ind.

  62-0513E


   STOOM AFBLAZEN
 

 

©1980

1:25

 Jeffersonville Ind.

  62-0601A


   JEZUS’ ZIJDE KIEZEN - deel 1
  (Broeder-samenkomst met terugblik)

 

©1980

1:29

 Jeffersonville Ind.

  62-0601B


   JEZUS’ ZIJDE KIEZEN - deel 2
  (Prediking)

 

©1980

1:35

 Jeffersonville Ind.

  62-1013


   DE INVLOED VAN EEN ANDER
 

 

©1980

2:14

 Jeffersonville Ind.

 62-1230M


   DE ABSOLUTE
 

 

©1979

3:20

 Jeffersonville Ind.

 62-1230E

    DE OPENBARING VAN DE 7 ZEGELS - 1
  
IS DIT DE TIJD VAN HET EINDE,
   HEREN?

   (Inleiding op de 7 Zegels - 1)

CD5
Globale Inh. icoon

©2005

4:01

 Jeffersonville Ind.

 62-1231

 
  DE  WEDKAMP
  (Oudejaars  -  Avondmaals-dienst)

 

©1980

1:14

 Jeffersonville Ind.

1963

 63-0317M

    DE OPENBARING VAN DE 7 ZEGELS - 2
   GOD, VERBORGEN EN GEOPENBAARD
   IN EENVOUD

   (Inleiding op de 7 Zegels - 2)

CD5
Globale Inh. icoon

©2005

4:04

 Jeffersonville Ind.

 63-0317E

    DE OPENBARING VAN DE 7 ZEGELS - 3
  DE KLOOF TUSSEN DE ZEVEN
  GEMEENTE-TIJDPERKEN EN DE
  ZEVEN ZEGELS

   (Inleiding op de 7 Zegels - 3)

CD5
Globale Inh. icoon

©2004

3:14

 Jeffersonville Ind.

Top ^


                                                                        Leeuw en Lam 7 horens1                                                             

“De Leeuw uit de stam Juda... heeft overwonnen... En ik zag een Lam staan, als geslacht...” (Op.5: 5-6)

 63-0318

    DE OPENBARING VAN DE 7 ZEGELS - 4
   HET EERSTE ZEGEL
 

CD5
Globale Inh. icoon

©1994

3:29

 Jeffersonville Ind.

 63-0319

    DE OPENBARING VAN DE 7 ZEGELS - 5
   HET TWEEDE ZEGEL
 

CD5
Globale Inh. icoon

©1994

3:12

 Jeffersonville Ind.

 63-0320

    DE OPENBARING VAN DE 7 ZEGELS - 6
    HET DERDE ZEGEL
 

CD5
Globale Inh. icoon

©1995

3:18

 Jeffersonville Ind.

  63-0321

    DE OPENBARING VAN DE 7 ZEGELS - 7
   HET VIERDE ZEGEL
 

CD6
Globale Inh. icoon

©1995

3:21

 Jeffersonville Ind.

  63-0322

    DE OPENBARING VAN DE 7 ZEGELS - 8
   HET VIJFDE ZEGEL
 

CD6
Globale Inh. icoon

©1995

3:55

 Jeffersonville Ind.

  63-0323

    DE OPENBARING VAN DE 7 ZEGELS - 9
   HET ZESDE ZEGEL
 

CD6
Globale Inh. icoon

©1996

4:01

 Jeffersonville Ind.

  63-0324M

    DE OPENBARING VAN DE 7 ZEGELS - 10
   VRAGEN EN ANTWOORDEN
   over de 7 ZEGELS

 

CD6
Globale Inh. icoon

©1979

3:40

 Jeffersonville Ind.

  63-0324E

    DE OPENBARING VAN DE 7 ZEGELS - 11
   HET ZEVENDE ZEGEL
 

CD6
Globale Inh. icoon

©1996

3:50

 Jeffersonville Ind.

  63-1226

    GEMEENTE ORDE
    (15 vragen van oudsten)

 

©1979

2:56

 Jeffersonville Ind.

  63-1222

      KERST ‘63
     
PASSENDE GESCHENKEN
    (Gods gaven vinden altijd hun plaatsen)

 

©1981

1:53

 Jeffersonville Ind.

  63-1229M

       OUDJAAR ‘63         
    ER IS HIER EEN MAN
    DIE HET LICHT KAN AANDOEN
  

 

©1979

2:55

 Jeffersonville Ind.

1964

  64-0121

 
      GODS WOORD VRAAGT VOLKOMEN
    AFSCHEIDINGVAN ONGELOOF

 

7 

©1984

1:52

 Phoenix Az.

  64-0205

    
      GOD IS ZIJN EIGEN UITLEGGER
 

7 

©1979

1:16

 Bakersfield Cal...

  64-0313

     
      De stem van het teken
 

7 

©1994

1:54

 Beaumont Tx..

  64-0314

    
      INVESTERINGEN
 

7 

©1979

1:25

 Beaumont Tx..

  64-0411


   GEESTELIJK GEHEUGENVERLIES
 

7 

©1979

1:32

 Birmingham Al.

  64-0419

   HET PROCES          (U bent de jury!)

7
Globale Inh. icoon

©1979

1:26

 Tampa  Fla.

  64-0614M


    DE ONTSLUIERING VAN GOD
 

 

©1979

3:49

 Jeffersonville Ind.

  64-0614E


    DE ZONDERLING
 

 

©1982

1:51

 Jeffersonville Ind

  64-0619

  
    VOLHARDEND
 

7 

©2000

2:18

 Topeka, Ks.

  64-0705

 
  HET MEESTERWERK
                       (Michelangelo’s Mozes)

Globale Inh. icoon

©1997

3:08

 Jeffersonville Ind.

  64-0719M

 
  HET FEEST DER BAZUINEN
                                      ( Studie )

 

©1979

2:39

  Jeffersonville Ind.

  64-0719E

 
   BUITEN DE LEGERPLAATS GAAN
 

 

©1979

1:42

 Jeffersonville Ind.

  64-0726M


   HERKEN UW DAG EN ZIJN BOODSCHAP
 

Globale Inh. icoon

©1997

3:17

 Jeffersonville Ind.

  64-0726E


   GEBROKEN WATERBAKKEN
 

 

©1979

1:58

 Jeffersonville Ind.

 64-0816

   
   ZIJN WOORD BEWIJZEND
 

 7
 Globale Inh. icoon

©1995

4:07

 Jeffersonville Ind.

 64-0823M

 
  VRAGEN EN ANTWOORDEN   1964
 
Deel 1
           Vraag 236 tot 278
 

  Globale Inh. icoon

©1979

4:23

 Jeffersonville Ind.

 64-0823E


  VRAGEN EN ANTWOORDEN   1964
 
Deel 2
           Vraag 279 tot 324
 

 Globale Inh. icoon

©1979

4:01

 Jeffersonville Ind.

 64-0830M


  VRAGEN EN ANTWOORDEN   1964
 
Deel 3
           Vraag 325 tot 375
 

 Globale Inh. icoon

©1979

4:29

 Jeffersonville Ind.

  64-0830E


  VRAGEN EN ANTWOORDEN   1964
  Deel 4
           Vraag 376 tot 431
 

 Globale Inh. icoon

©1979

2:40

 Jeffersonville Ind.

  64-1221

 
   WAAROM HET HERDERS MOESTEN
   ZIJN

 

7 

©1979

2:56

 Tucson Az.

1965

 65-0117

  EEN PARADOX

 7

©1991

2:04

 
 Phoenix  Az.
 

 65-0118

 
  HET ZAAD DER TWEEDRACHT
 

 7

©1979

1:45

 Phoenix  Az.

 65-0124

   GEBOORTE WEE╦N

 7

©1979

2:49


 Phoenix  Az.
 

 65-0217

  
   EEN MAN, WEGLOPEND UIT GODS
   TEGENWOORDIGHEID

 

 

©1980

1:58

 Jeffersonville Ind.

 65-0218


   HET ZAAD IS GEEN ERFGENAAM
   MET HET KAF

 

 

©1979

2:24

 Jeffersonville Ind.

 65-0219


   HEDEN IS DEZE SCHRIFT VERVULD
 

 7

©1979

2:16

 Jeffersonville Ind.

 65-0221m

   HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING

 

©1979


2:56
 

 Jeffersonville Ind.

 65-0221E


   WIE IS DEZE MELCHIZEDEK?
 

 7

©1979

2:26

 Jeffersonville Ind.

 65-0429E

  
   HET KIEZEN VAN EEN BRUID
   

 

©1979

2:26

 Los Angeles Cal.

 65-0711

  
   ZICH SCHAMEN VOOR HEM
 

 

©1979

2:15

 Jeffersonville Ind.

 65-0718E

  
   GEESTELIJK VOEDSEL TE RECHTER
   TIJD

 

 7

©1998

2:08

 Jeffersonville Ind.

 65-0725M

   
   DE GEZALFDEN IN DE EINDTIJD
 

 

©1982

3:55

 Jeffersonville Ind.

 65-0725E

 
   WAT IS DE ATTRACTIE OP DE BERG?
 

 7

©1981

2:05

 Jeffersonville Ind.

 65-0815

 
   EN ZIJ WETEN HET NIET
 

 

©1980

2:05

 Jeffersonville Ind.

 65-0822E

 
   HET FILTER VAN EEN DENKEND MENS
 

 

©1993

2.26

 Jeffersonville Ind.

 65-0829


   SATANS EDEN
 

 

©1979

1.59

 Jeffersonville Ind.

 65-0911


   GODS KRACHT TOT HERVORMEN
 

 

©1983

2.55

 Phoenix Az.

 65-1125

   DE ONZICHTBARE EENHEID VAN
   DE BRUID VAN CHRISTUS

 

©1979

3:18

 Shreveport La.

  65-1126

   WERKEN IS GELOOF
   DAT TOT UITING KOMT

7 

©1981

3:05

 Shreveport La.

 65-1127B

   TRACHTEND GOD EEN DIENST
   TE BEWIJZEN, BUITEN ZIJN WIL

 

©1980

2.36

 Shreveport La.

 65-1128M

  
   GODS ENIGE PLAATS VAN
   AANBIDDING

 

 

©1979

2.04

 Shreveport La.

 65-1128E

   OP DE VLEUGELS VAN
   EEN SNEEUW-WITTE DUIF

7 

©1979

2,45

 Shreveport La.

 65-1204

  
   DE OPNAME
 

 

©1979

2:39

 Yuma Az.

 65-1205

  
   DINGEN DIE ZULLEN ZIJN
 

  Globale Inh. icoon

©1998

3:05

 Rialto Cal..

 65-1206

   HUIDIGE GEBEURTENISSEN
   VERKLAARD DOOR PROFETIE

 

©1979

2:31

 San Bernardino Cal.

 65-1207

  
   LEIDERSCHAP
 

 

©1979

2:48

 Covina Cal.

 65-1212

  
   AVONDMAAL
 

 

©1979

1:26

 Tucson Az.

Top ^


BELUISTEREN OF DOWNLOADEN?


U kunt een prediking beluisteren, en ook voor uzelf in z’n geheel downloaden.

 
BELUISTEREN:
Kan door met linker muisknop op de gewenste titel te klikken.
(Downloaden heeft echter de voorkeur,
 zeker als het afspelen pas na een aantal minuten begint.)
Een gedownloade prediking kan over het algemeen zonder haperingen worden beluisterd.

DOWNLOADEN:
Klik met rechter muisknop op gewenste titel, daarna links klikken op: ‘ Doel opslaan als’.


Niet toegestaan is:
Een prediking, of deel daarvan, op een andere site te zetten,
of er veranderingen in aan te brengen.

 


VERKLARING VAN TEKENS

54-1231

Datum-code  

Geeft jaar (1954), maand (12), en dag (31) van de prediking

 Titel

Onderwerp

Thema van de toespraak - Titel aanklikken om te beluisteren

7 

Nadienst

Genezings- of onderscheidingsbediening na de prediking

CD1

Audio bestand

 CD-nummer verzamel MP3-CD

©

Copyright

Jaar van vertaling en copyright

 1:20

Duur

Lengte van prediking (1 uur 20 min.) inclusief vertaling

Globale Inh. icoon 

Inhoud

Link naar pdf bestand van een Globale Inhoud of een brochure

Adelaar Site1

[Home] [Welkom] [Updates] [Index] [Brochures] [Contact] [Links]
 

Adelaar Site mir